นโยบายซื้อขายสินค้า

ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

 • ร้านค้าพยายามแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางร้านค้าจะแจ้งให้ ท่านทราบโดยเร็ว
 • คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ อาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ก่อนสั่งซื้อ
 • รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้า โดย  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 • ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของร้านค้า ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การมีพร้อมของสินค้า

 • ร้านค้าพยายามแสดงข้อมูลและอัพเดตการมีพร้อมของสินค้า ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งท่านได้ทำการสั่งซื้อเข้ามา ทางร้านค้าจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ที่ทำให้เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและร้านค้ามีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้า จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของร้านค้า

การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ และการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว กรุณารอทางร้านค้าติดต่อเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อทุกครั้ง ทุกครั้งก่อนทำการชำระเงิน และเพื่อผลประโยช์สูงสุดของท่าน
 • ร้านค้าอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้ร้านค้าไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับท่านได้ โดยร้านค้าจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้ต่อไป
 • ร้านค้ามีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจากท่านได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงิน หรือสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสินค้าอื่นๆ ของร้านค้า เท่านั้น

การตรวจรับสินค้าวันส่งมอบ

 • ขอความกรุณาตรวจรับสินค้าในขณะส่งมอบ กรณีพบว่าสินค้าไม่ครบหรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง กรุณาแจ้งทางร้านทันทีในขณะส่งมอบ เพื่อทางร้านจะประสานงานอำนวยความสะดวกให้ท่าน ทางร้านยินดีรับผิดชอบกรณีที่ส่งสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ณ ตอนจัดส่ง
 • กรณีสินค้ามีการแกะห่อหรือใช้งานแล้ว หลังจากมีการเซ็นต์ยินยอมรับสินค้าไปแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อสินค้าทุกกรณี

การรับประกันสินค้า

การรับประกันคุณภาพของสินค้า

 • เงื่อนไข ระยะเวลา และรายละเอียดการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่ยี่ห้อหรือโรงงานผู้ผลิตกำหนด โดยทางลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันของสินค้าแต่ละรุ่นได้กับร้านค้าได้ก่อนการสั่งซื้อ
 • ร้านค้ามีหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้าและยี่ห้อหรือผู้ผลิตสินค้า โดยคำตัดสินจากดุลพินิจผู้ผลิตสินค้าถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับประกันสินค้าจากการส่งมอบ

 • ในกรณีการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ รวมทั้งรูปแบบสินค้าและจำนวน
 • ในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ประกอบติดตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ของร้านค้าไม่รวมการจัดส่งโดยกรณีอื่นๆ เช่น

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้าที่ผิดประเภท
 • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง แก้ไข สินค้า
 • ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย ขนย้ายสินค้าเองหลังได้รับมอบสินค้าแล้ว
 • ความเสียหากจากเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดจากมาตรฐานผลิตสินค้า
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าขายกรณีพิเศษ หรือสินค้าบางรายการ เช่น สินค้า SALE

 *** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***