หักภาษี ณ ที่จ่าย

หักภาษี ณ ที่จ่าย: ขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง

ค่าจัดส่งไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ข้อมูลอ้างอิงกรมสรรพากร

(ข้อมูลอ้างอิง: www.rd.go.th/23293.html)


หักภาษี ณ ที่จ่าย: ผลิตสินค้าเพื่อขาย

การผลิตสินค้าเพื่อขายไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ข้อมูลอ้างอิงกรมสรรพากร

(ข้อมูลอ้างอิง: www.rd.go.th/36200.html)

เพิ่มเติม:

(ข้อมูลอ้างอิง: https://www.dst.co.th)