เลือกฉากกั้นห้องแบบไหนดี?!

62615

ฉากกั้นห้อง มีไว้เพื่ออะไร?

       เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

ขนาดของฉากกั้นห้อง

  • 100 ซม. – ฉากชนิดเตี้ย กั้นเพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่การทำงาน ยังคงความสะดวกในการสื่อสารพูดคุย

  • 120 ซม. – ให้ความเป็นส่วนตัว ขณะนั่งทำงาน เมื่อยืนขึ้นสามารถพูดคุยกันได้อย่างสะดวก

  • 160 ซม. – ให้ความเป็นส่วนตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น แม้ในขณะที่มีผู้คนยืนอยู่ภายนอก

  •  180 ซม. – ให้ความเป็นส่วนตัวในระดับสูง พ้นระดับสายตามองเห็น แม้มีผู้คนภายนอกเดินไปมา

Main Menu