• Modular LIVING SET 1

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.20 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DB-120 : ตู้วางทีวี 1.20 M. 2 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 1

  ฿9,500.00฿15,500.00
 • Modular LIVING SET 2

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.20 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น
  • DW-62 : ชั้นแขวนผนัง 60 CM. 2 ชั้น
  • DB-120 : ตู้วางทีวี 1.20 M. 2 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 2

  ฿9,500.00฿15,500.00
 • Modular LIVING SET 13

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.20 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น
  • DK-120 : โต๊ะทำงาน 1.20 M. 2 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 13

  ฿9,600.00฿15,900.00
 • Modular LIVING SET 16

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.80 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-934 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจก
  • DW-92 : ชั้นแขวนผนัง 90 CM. 2 ชั้น
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น
  • DW-61 : ชั้นแขวนผนัง 60 CM. 1 ชั้น

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 16

  ฿10,200.00฿17,000.00
 • Modular LIVING SET 5

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.80 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-944 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจกสลับบานไม้ทึบ
  • DW-92 : ชั้นแขวนผนัง 90 CM. 2 ชั้น
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก

   

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 5

  ฿14,600.00฿24,200.00
 • Modular LIVING SET 4

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.80 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น
  • DW-61 : ชั้นแขวนผนัง 60 CM. 1 ชั้น
  • DW-62 : ชั้นแขวนผนัง 60 CM. 2 ชั้น
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 4

  ฿14,800.00฿24,600.00
 • Modular LIVING SET 14

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.80 M.

  ประกอบด้วย

  • DC-61 : ตู้สูงบานเปิด บนกระจก-ล่างทึบ 60 CM.
  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น
  • DW-62 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DK-120 : โต๊ะทำงาน 1.20 M. 2 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 14

  ฿15,500.00฿25,800.00
 • Modular LIVING SET 6

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.80 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-45 : ตู้แขวนผนัง 45 CM. 4 บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DW-92 : ชั้นแขวนผนัง 90 CM. 2 ชั้น
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 6

  ฿15,600.00฿26,000.00
 • Modular LIVING SET 3

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 1.80 M.

  ประกอบด้วย

  • DC-61 : ตู้สูงบานเปิด บนกระจก-ล่างทึบ 60 CM.
  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DB-120 : ตู้วางทีวี 1.20 M. 2 ลิ้นชัก

  หรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 3

  ฿16,500.00฿27,500.00
 • Modular LIVING SET 17

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 3.00 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-944 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจกสลับบานไม้ทึบ จำนวน 2 ตู้
  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น
  • DW-61 : ชั้นแขวนผนัง 60 CM. 1 ชั้น

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 17

  ฿18,200.00฿31,200.00
 • Modular LIVING SET 18

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 3.45 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-45 : ตู้แขวนผนัง 45 CM. 4 บานเปิดกระจก จำนวน 3 ตู้
  • DW-934 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจก
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น จำนวน 2 ชิ้น

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 18

  ฿19,000.00฿31,600.00
 • Modular LIVING SET 15

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 2.40 M.

  ประกอบด้วย

  • DC-61 : ตู้สูงบานเปิด บนกระจก-ล่างทึบ 60 CM. จำนวน 2 ตู้
  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก
  • DW-122 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DK-120 : โต๊ะทำงาน 1.20 M. 2 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 15

  ฿19,700.00฿32,800.00
 • Modular LIVING SET 7

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 2.40 M.

  ประกอบด้วย

  • DC-61 : ตู้สูงบานเปิด บนกระจก-ล่างทึบ 60 CM.
  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก
  • DW-122 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DC-62 : ชั้นเสริม 8 ช่อง
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 7

  ฿19,800.00฿33,000.00
 • Modular LIVING SET 8

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 2.70 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-944 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจกสลับบานไม้ทึบ
  • DC-944 : ตู้เตี้ย 90 CM. 4 บานเปิดกระจกสลับบานไม้ทึบ
  • DW-62 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DW-122 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 8

  ฿21,100.00฿35,200.00
 • Modular LIVING SET 9

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 3.00 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-944 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจกสลับบานไม้ทึบ
  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DW-92 : ชั้นแขวนผนัง 90 CM. 2 ชั้น
  • DC-62 : ชั้นเสริม 8 ช่อง
  • DB-120 : ตู้วางทีวี 1.20 M. 2 ลิ้นชัก
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 9

  ฿25,500.00฿42,100.00
 • Modular LIVING SET 10

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 3.30 M.

  ประกอบด้วย

  • DC-61 : ตู้สูงบานเปิด บนกระจก-ล่างทึบ 60 CM.
  • DW-934 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจก
  • DC-934 : ตู้เตี้ย 90 CM. 4 บานเปิดกระจก
  • DW-122 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DW-62 : ชั้นแขวนผนัง 60 CM. 2 ชั้น
  • DC-62 : ชั้นเสริม 8 ช่อง
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 10

  ฿31,100.00฿51,800.00
 • Modular LIVING SET 12

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 3.90 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-944 : ตู้แขวนผนัง 90 CM. 4 บานเปิดกระจกสลับบานไม้ทึบ
  • DC-944 : ตู้เตี้ย 90 CM. 4 บานเปิดกระจกสลับบานไม้ทึบ
  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้
  • DW-62 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DW-122 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น จำนวน 2 ชิ้น
  • DB-120 : ตู้วางทีวี 1.20 M. 2 ลิ้นชัก
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 12

  ฿32,000.00฿53,200.00
 • Modular LIVING SET 11

  สี : LIGHT OAK

  ขนาด : 3.60 M.

  ประกอบด้วย

  • DW-90 : ตู้แขวนผนัง 60 CM. บานเปิดกระจก จำนวน 6 ตู้
  • DW-121 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 1 ชั้น จำนวน 2 ชิ้น
  • DW-122 : ชั้นแขวนผนัง 120 CM. 2 ชั้น
  • DB-180 : ตู้วางทีวี 1.80 M. 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้

  *** กรณีซื้อสินค้ามีจำนวนหรือมารับที่หน้าร้านเอง ทางร้านมีราคาพิเศษให้ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ @9td9 ***

  Modular LIVING SET 11

  ฿32,200.00฿54,000.00

Main Menu