ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีอะไรบ้าง ?

 – เชื่อว่าในปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะยุคไหน เฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นก็สวยและมีความแตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์แบบอื่นๆ ด้วยรูปแบบและด้วยความที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจนั้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็ยังเป็นที่ต้องการของใครหลายๆ คนค่ะ

หากเราจะแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามวัสดุที่ใช้ทำแล้ว เราสามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง (Solid wood furniture)

คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ตัดจากต้นไม้ออกมาเป็นชิ้น แล้วนำมาประกอบกันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทแรกของโลก เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่าย 
ในปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้รับความนิยมลดน้อยลงเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากเป็น การใช้ไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และหากใช้กับไม้ที่มีราคาแพงแล้ว เฟอร์นิเจอร์จะมีราคาสูงมากจนเกินกว่า กำลังซื้อของคนทั่วไป ดังนั้นไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้แก่ ไม้สนทุกประเภท ไม้ยางพารา และไม้ที่มีราคาถูกทุกชนิด เป็นต้น

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด หรือ Veneer (Plywood furniture or Veneer wood furniture)

เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผ่านการแปรรูปเป็นไม้อัดหรือ Veneer แล้วนำมาติดตั้งบนแผ่นไม้หรือโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนำมาประกอบ หรือติดตั้งจนเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
” กระบวนการผลิต Veneer ” จะเริ่มจากการตัดลอกเยื่อไม้ออกเป็นแผ่นบางๆ รอบลำต้นของไม้ จากนั้น จะนำเอา Veneer ดังกล่าว มาผ่านกระบวนการเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางชนิด แล้วนำมาตัดออกเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ หากจะนำเอา Veneer ดังกล่าวมาทำเป็นไม้อัดเราจะต้องนำ Veneer ของไม้ที่มีราคาถูกมา รียงสลับแนวลายไม้กันไปมาให้ได้ความหนาตามต้องการ เพื่อเป็นฐานล่าง และนำเอา Veneer ของไม้ที่ต้องการมาวางทับบนชั้นบนสุด

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สังเคราะห์ (Synthetic wood furniture)

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำขึ้นจากวัสดุ สังเคราะห์จากไม้ โดยผ่านกระบวนการทางเคมี หลายขั้นตอน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นเช่น MDF Board, Particle Board เป็นต้น แผ่น MDF Board หรือชื่อเต็มว่า Medium Density Fiber Board (แผ่นเส้นใยขึ้นรูปความหนาแน่นปานกลาง) เป็นผลผลิตที่ได้มาจากอ้อย หรือพืชล้มลุกที่มี Cellulose มากแล้วนำมาผ่านกระบวน การเคมี จนสลาย ตัวเป็นเส้นใย Fiber ซึ่งเมื่อนำมา ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่คล้ายกับ กระบวนการผลิตกระดาษ และอัดขึ้นรูป

 

  1. หมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ อย่าให้เฟอร์นิเจอร์เปียกหรือสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นนานๆเด็ดขาด เพราะความชื้นจะทำให้เนื้อไม้สึกกร่อนง่ายและเสื่อมลงเร็วกว่าเดิม แต่ถ้าจะไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ไม้เปียกน้ำเลยเด็ดขาดคงเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะโต๊ะอาหาร วิธีการดูแลเบื้องต้นเมื่อเฟอร์นิเจอร์ไม้เปียกน้ำคือ ถ้ามีน้ำหยดให้เอาผ้าหรือกระดาษซับน้ำหนาๆซับเท่านั้น ไม่ควรขัดถู
  2. หลีกเลี่ยงความร้อน ร่องรอยที่เกิดจากความร้อนให้ใช่น้ำมันขัดเงาถูออก แล้วใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์ไม้จนคราบออกหมด
  3. รอยขีดข่วนบางๆใช้น้ำมันขัดเงาชุบผ้าถูออก รอยก็จะหายไปได้ หรืออาจจะหาสีลายไม้ทาทับรอยลงไปให้เนียนๆก็ได้
  4. ควรจัดวงเฟอร์นิเจอร์ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากแมลง เช่น มด ปลวก มอด
  5. ควรทำความสะอาดด้วยแปรงปัดฝุ่น ผ้านุ่มแห้งเช็ดเบาๆหากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำพอหมาด เช็ดทำความสะอาดแล้วตามด้วยผ้านุ่มแห้งเช็ดให้แห้งอีกครั้ง

 

  1. ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง ความชื้นสูง ใกล้ห้องน้ำ หรือใต้แอร์

  2. ไม่ควรนำวัสดุร้อนหรือเย็นจัด วางลงเฟอร์นิเจอร์ โดยไม่มีวัสดุรองรับและหลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกาและของมีคม

  3. ไม่ควรนำวัสดุที่แข็งหรือหยาบ,ผ้าเปียก, น้ำยาหรือสารเคมีมาเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์

  4. ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปลงบนเฟอร์นิเจอร์

  5. เมื่อต้องขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรใช้วิธีลากหรือผลัก